Primerjava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prednosti sušilne naprave Futura pred drugimi:
Futura je nova, kompleksna, svetovno patentirana tehnika in tehnologija za sušenje lesa vseh vrst. Je zasnovana v obliki standardnega kontainerja, zato je to mobilna naprava. Ima 22 m3 sušilnega prostora in njene največje prednosti so zelo visoka kvaliteta posušenega lesa, zelo hitro sušenje in vse to z najmanjšo možno energijo glede na konkurenčne proizvode.

Kvaliteta:
Kvalitetno posušen les (to velja še posebno za trde lesove) je dan danes velik problem. Trenutna tehnologija v klasičnih sušilnih napravah ima zelo velik problem osušiti les pod zahtevanih 10%, ker so se klimatske razmere močno spremenile in zračno sušenje lesa ne dosega več zadovoljive osušitve tudi po večletnem osuševanju. Pri tehnologiji vakumskih sušilnih naprav pa je sušenje preveč agresivno in poškoduje strukturo lesa, kar je posledica slabših fizičnih lastnosti lesa in slabšo obdelovalnost. Sušenje v sušilni napravi Futura je optimizacija naravnega sušenja, pri čemer se struktu-ra lesa enakomerno osuši in s tem
ohra-ni vse naravne fizične lastnosti.
Tako osušen les ne spremeni strukture v nobenem pogoju, tudi v primeru namakanja v vodo, saj je pravilna struktura celic lesa dokončno zaprta za meteorsko vlago in druge vplive. Zato se vlaga, ki jo kasneje tak les pridobi nahaja med celicami in ne v celici lesa, kar pa ne vpliva na fizične lastnosti lesa. To je kvaliteta, s katero se ne odlikuje nobena konkurenčna tehnika in tehnologija.

Hitro sušenje:
V sušilno napravo Futura lahko vložimo sveže žagan les brez predhodnega zračnega osuševanja in brez čakanja na zadostno zračno suhost. S tem lahko zmanjšamo stroške skladiščenja in nabave zaloge surovine - lesa, kar nam optimizira proizvodnjo. Pri konkurenčnih proizvodih klasične sušilne tehnologije srečujemo veliko daljše in nepredvidljive sušilne čase. Pri vakumski tehnologiji pa je možno samo dosuševanje, kar pomeni, da vakumska sušilna tehnologija močno poškoduje sveže razžagan les. Dosuševanje v vakumski tehnologiji je sicer hitro vendar ne občutno hitrejše kot v sušilni napravi Futura.

Majhna poraba energije:
Sušilna naprava Futura potrebuje za obratovanje v povprečju samo 4KW električne energije na uro. Ne potrebuje nobenega dodatnega izvora energije.
Če primerjamo konkurenčne proizvode klasične sušilne tehnologije enakih kapacitet, se srečujemo s povprečno porabo 15KW elektrike na uro za ventilatorje in drugo električno opremo ter okoli 150KW (90/70
°C) tople vode na uro. Pri vakumski tehnologiji pa so zahteve po energiji še veliko večje.

Ekološki faktor:
Zaradi majhne porabljene energije daleč najmanj vplivamo na okolje in s tem prispevamo k svetovni ekologiji. Poleg tega pa Futura ne proizvaja nobenih stranskih okolju škodljivih emisij
.