O nas
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizacija za raziskovanje in razvoj na področju tehnologije
LESTEN Plestenjak Jože s.p.
od leta 1975 razvija okoljske naprave, ki bazirajo na novih tehnikah in tehnologijah. Moje raziskovalne in razvojne sfere se raztezajo od področja hidrodinamike in aerodinamike, do področja termodinamike in sušilnih naprav.

Zaradi višjih okoljevarstvenih zahtev in klimatskih sprememb, sem se odločil razviti novo generacijo nizko-energetskih sušilnih naprav z mobilnimi zmožnostmi. Nastala je sušilnica z imenom Futura®.
Ta sušilna naprava je sedaj zaščitena z industrijsko intelektualno lastnino v 83 državah sveta.
[WO 99 / 23430]

Realizacije, ki so bile potrjene v zadnijh
6-ih letih:
84 Patentov za kompleksno sušilno napavo Futura®,
1 Patent za sušilno napravo,
1 Patent za termodinamične naprave,
1 Patent za zračne distančne palice za nakladanje,
8 modelov,
1 trademark - Futura®.

 

 

 

 

 

 

Jože Plestenjak